ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะทำให้การก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด

พันธกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้สำเร็จผล โดยผ่านแนวคิด

  • Total Solution Provider

    เราจะเป็นศูนย์รวมในการให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถ ควบคุมต้นทุน และระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ ให้เกิดคุณภาพสูงสุด
  • เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า

    เราจะผลิตสินค้าและให้บริการเพื่อทำให้ลูกค้าได้รับความความพึงพอใจสูงสุด