ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง +0.01 ปริมาณ (หุ้น) 28,165,400
GEL 0.53 % เปลี่ยนแปลง 1.92 มูลค่า (บาท) 14,927,677
ปรับปรุงล่าสุด: 27 มี.ค. 2560 16:35
Chart Type