ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง +0.01 ปริมาณ (หุ้น) 3,009,100
GEL 0.38 % เปลี่ยนแปลง 2.70 มูลค่า (บาท) 1,114,767
ปรับปรุงล่าสุด: 26 เม.ย. 2561 16:40
Chart Type