ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง -0.02 ปริมาณ (หุ้น) 9,818,800
GEL 0.35 % เปลี่ยนแปลง -5.41 มูลค่า (บาท) 3,462,744
ปรับปรุงล่าสุด: 19 ต.ค. 2561 16:37
Chart Type