ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง -0.01 ปริมาณ (หุ้น) 17,732,600
GEL 0.37 % เปลี่ยนแปลง -2.63 มูลค่า (บาท) 6,694,614
ปรับปรุงล่าสุด: 16 ม.ค. 2561 16:38
Chart Type