ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง +0.01 ปริมาณ (หุ้น) 3,142,600
GEL 0.49 % เปลี่ยนแปลง 2.08 มูลค่า (บาท) 1,512,724
ปรับปรุงล่าสุด: 25 พ.ค. 2560 16:39
Chart Type