ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง +0.01 ปริมาณ (หุ้น) 1,582,100
GEL 0.34 % เปลี่ยนแปลง 3.03 มูลค่า (บาท) 526,103
ปรับปรุงล่าสุด: 20 ก.ค. 2561 16:36
Chart Type