ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์หลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง -0.01 ปริมาณ (หุ้น) 4,338,500
GEL 0.46 % เปลี่ยนแปลง -2.13 มูลค่า (บาท) 2,028,455
ปรับปรุงล่าสุด: 21 ก.ค. 2560 16:36
Chart Type