ห้องข่าว

ข่าว

คณะผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมโรงงาน GEL ที่โรงงาน เชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี

ย้อนกลับ17 กรกฎาคม 2560

ผู้ถือหุ้นฟังบรรยายผลิตภัณฑ์ของ GEL ผลิตภัณฑ์ของ GEL ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป , คอนกรีตเสริมใยแก้ว , ปูนซีเมนต์ผสมสารป้องกันการหดตัว และคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน

 

คุณธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการผู้จัดการ และคุณวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการบริหาร บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ