ข้อมูลบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง * เสาเข็มเหลี่ยม
* เสาสี่เหลี่ยมกลวง
* เสาเข็มรูปตัวไอ (I) เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง
เป็นเสาที่มีประสิทธิภาพประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ, ห้างสรรพสินค้า, โรงงาน, มหาวิทยาลัย, สนามบิน, บ้านจัดสรรและงานสะพานเป็นต้น
ผลิตภัณฑ์พื้นและผนังคอนกรีต * ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานได้สม่ำเสมอทั้งแผ่นทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตามที่เจ้าของโครงการออกแบบ งานโรงงาน, ห้างสรรพสินค้า,อาคารสูง, สนามกีฬา เป็นต้น
* พื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิดไร้คาน ใช้สำหรับพื้นที่ที่ต้องการช่วงห่างของเสากว้างกว่าปกติ และไม่ต้องการมีคานรับพื้น เพื่อให้อาคารมีเสาน้อยมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ก่อสร้างได้รวดเร็ว อาคารจอดรถ, พื้นอาคารสูง
พื้นกึ่งสำเร็จรูป ออกแบบเพื่อใช้งานพื้นที่มีช่วงเสากว้างเกินกว่ามาตรฐานปกติสามารถทดแทนไม้แบบ และเป็นพื้นรับน้ำหนักได้ตามที่ผู้ออก แบบต้องการมีความรวดเร็วในการติดตั้ง งานโรงงาน, งานสะพาน
* ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) นำใยแก้วมาเสริมในคอนกรีตโดยไม่เสริมเหล็ก ทำชิ้นงานได้รูปทรงต่างๆ มีลักษณะคมชัด สวยงาม น้ำหนักเบาง่ายต่อการติดตั้ง ซึ่งคอนกรีตธรรมดาทำได้ยาก สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะ
กำแพงกันเสียง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกัน, แก้ไขมลภาวะทางเสียงจากการจราจรหรือเครื่องจักร ทางด่วนพิเศษ, ทางหลวง, อุโมงค์ทางลอด,โรงไฟฟ้าและโรงงานต่าง ๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์พิเศษ *ซีเมนต์พิเศษเดนก้า (DENKA) เป็นปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว และรับกำลังอัดสูง ใช้ในงานติดตั้งเครื่องจักร เป็นผลิตภัณฑ์เดียวจากหลายสิบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพ และอนุมัติให้ใช้ในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าของ EGAT โรงงานไฟฟ้าIPP และ SPP โรงปิโตรเคมีโรงกลั่นน้ำมัน โรงเหล็ก โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำตาล ฯลฯ
ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จสำหรับงานฉาบบาง (Super Skim coat) เป็นปูนฉาบผิวบางมีความยึดเกาะสูงใช้สำหรับตกแต่งผนัง, พื้นผิวงาน Precast ให้ออกมาเรียบสวยงาม ไม่มีรอยแตกร้าว ประหยัดสีในการทาสี ในอาคารสูงทั่วไป ในงานผนังสำเร็จรูปในการตกแต่งทั่วไป
เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง (ESTOP) มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับงานประเภทต่างๆ เช่น งานกันซึม งานดูแลพื้นผิวคอนกรีต และงานซ่อมแซม เป็นต้น ใช้สำหรับการก่อสร้างทุกชนิด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ STEEL (บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย) เหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณ ความสามารถในการขึ้นรูป และความทนทานยอดเยี่ยมรวมถึงยืด-หยุ่นได้ดีมีค่าจุดครากและการนำความร้อนที่ดีตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีในเหล็กกล้าไร้สนิม มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ใช้สำหรับการก่อสร้างทุกชนิด
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ - เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีตที่ผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ใช้สำหรับงานก่อสร้างทุกชนิดมีลักษณะพิเศษที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างทุกประเภท
(บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย) รวมถึงบริการจัดส่งไปที่หน่วยงานก่อสร้างโดยรถผสมคอนกรีต

* เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008