สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

อีเมล์

ir@gel.co.th

โทรศัพท์

+6625011055

โทรสาร

+6625012134

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้