ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุน

29 เม.ย. 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เวลา 14.30 น. ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ
24 เม.ย. 2561
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เวลา 14.30 น. ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ
27 เม.ย. 2560
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเลต โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท
28 มี.ค. 2560
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2559
เวลา 09:00 - 10:00 น. ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 พ.ย. 2559
ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2559
21 เม.ย. 2559
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559