ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

ประจำไตรมาสที่ 3/2562

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2562

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2562

งบการเงิน

Download

ประจำปี 2561

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2561

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2561

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2561

งบการเงิน

Download

ประจำปี 2560

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2560

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2560

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2560

งบการเงิน

Download

ประจำปี 2559

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2559

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2559

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2559

งบการเงิน

Download

ประจำปี 2558

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2558

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2558

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2558

งบการเงิน

Download

ประจำปี 2557

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2557

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2557

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2557

งบการเงิน

Download

ประจำปี 2556

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2556

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2556

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2556

งบการเงิน

Download

ประจำปี 2555

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2555

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2555

งบการเงิน

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2555

งบการเงิน

Download